Koník, občanské sdružení, tel: 0603-420527, 038-7315884, e-mail: konik@konik.cz, o.s.konik@volny.cz
 
 
Phare
 

Poslání, činnost a cíle organizace

  Posláním občanského sdružení KONÍK je umožnit lidem s postižením integraci do společnosti. K tomu rozvíjíme dva programy 1) podporované zaměstnávání - s cílem umožnit lidem s postižením pracovní uplatnění v běžném prostředí, 2) hipoterapii - léčebnou jízdu na koni s cílem zlepšení fyzické a psychické kondice lidí s postižením. Hipoterapii v Českých Budějovicích poskytuje občanské sdružení KONÍK od roku 1997. Nabídku služeb pro děti a dospělé s postižením a sociálním znevýhodněním o program Podporované zaměstnávání jsme rozšířili v roce 1999.

Činnost organizace:
 1. Podporované zaměstnání (dále PZ) je forma pracovního uplatnění pro skupiny lidí, kteří si nemohou najít a udržet práci běžným způsobem. Tito lidé pracují na běžném pracovišti, jsou v kontaktu s ostatními spolupracovníky, jejich práce je placená.
  Komplex služeb PZ poskytuje o.s. KONÍK zejména lidem s postižením v Českých Budějovicích. Při využívání služeb podporovaného zaměstnávání spolupracují uživatelé s pracovním konzultantem, a na pracovišti jim pomáhá pracovní asistent.
  Pracovní konzultant: Připravuje a realizuje poradenské a vzdělávací aktivity pro uživatele služeb v oblasti pracovního uplatnění, jedná s rodinami uživatelů PZ, spolupracuje s poskytovateli dalších soc. služeb, aktivně vyhledává vhodné pracovní uplatnění pro uživatele PZ a jedná se zaměstnavateli, vytváří strategie práce s uživateli PZ a dalšími subjekty (např. Úřad práce) a koordinuje jednotlivé aktivity, eviduje činnosti a data, odborně vede pracovní asistenty, poskytuje pracovní asistenci uživatelům PZ.
  Pracovní asistent: Pomáhá uživateli s osvojením pracovních a sociálních dovedností, doprovází uživatele do zaměstnání a zpět, konzultuje strategie a postupy s pracovním konzultantem.
  Odbornou pracovně právní problematiku řešíme ve spolupráci s odbornou radou. Jejími členy jsou zástupci ÚP, OSSZ a posudkový lékař OSSZ.

  Uživatelé PZ v roce 2001
  Počet z evidence ÚP18
  Počet nezaevidovaných na ÚP19
  Celkem uživatelů PZ37
   
  Uzavřené prac. smlouvy
  Počet z evidence ÚP9
  Počet nezaevidovaných na ÚP6
  Celkem uživatelů PZ15
   
 2. Hipoterapie je rehabilitační metoda, ve které jsou využívány podněty z koňského hřbetu, jež se přenáší na jezdce a příznivě ovlivňují jeho zdravotní stav.
  Poskytujeme hipoterapii jako součást komplexní rehabilitační péče pro klienty s roztroušenou mozkomíšní sklerózou, klienty s vadným držením těla, dětí postižených dětskou mozkovou obrnou a lidí s logopedickými problémy. Léčebně pedagogického ježdění se účastní děti s mentálním postižením a lidé s psychickými nebo sociální problémy.
  Při hipoterapii spolupracuje tým odborníků - vedoucí hipoterapie, rehabilitační sestry a odborní lékaři. Vlastníme 3 koně. Jsme členem České hiporehabilitační společnosti.

  Klientela v roce 2001

   Hiporehabilitace:Počet klientů
   Lidé s roztroušenou sklerózou8
   Děti a mládež s vadným držením těla, skoliózou6
   Lidé po úraze6
   Děti s dětskou mozkovou obrnou2
   Logopedie1
   Celkem23
     
   Léčebně pedagogicko-psychologické ježdění:Počet klientů
   Děti s mentálním postižením35
   Lidé s psychosociálními problémy4
   Klienti psychologa1
   Lidé s roztroušenou sklerózou1
   Žáci speciálních škol20 -- třídy dle rozvrhu
   Celkem41 + 20
     
 3. Občanské sdružení KONÍK se v rámci své snahy informovat co nejširší veřejnost o svých aktivitách pořádá a zúčastňuje i různých akcí v Českých Budějovicích.

......................................................................................................................................................
Copyright   NGC Česke Budějovice,   aktualizováno 4.2.2003